Muudatused teenustes ja tingimustes

Uuendame Danske Bankis pangasüsteeme ja viime need alates 1. aprillist 2018 kõigis Balti riikides ühtsele platvormile. Tänu uutele pangasüsteemidele saame senisest paremini teenindada rahvusvahelisi ettevõtteid.

Alates 1. aprillist 2018 kehtivad uued teenuste tingimused ja hinnakiri

Uus internetipank nimega Danske eBank

Uued pangasüsteemid, lepingute ja teenuste tingimused esitame edaspidi eesti ja inglise keeles.

Peamised muudatused teenustes

Pangakontod

Mida tuleb teada?

 • Uuele platvormile ülemineku tõttu debiteerib pank Teie kontolt igakuised teenustasud märtsi eest tavalisest varem ehk 30.-31. märtsil 2018 ja maksab Teie kontole kontol olevate rahaliste vahendite hoidmise eest intressi 31. märtsil 2018.
 • Alates 1. aprillist 2018 makstakse arvelduskontole arvestatud intressid välja kuu viimasel kuupäeval.
 • Muutub arvelduskonto intressiarvestus. Kui seni arvestati intressi kalendrikuu miinimumjäägilt, siis alates 01.04.2018 arvestatakse seda arvelduskonto kalendrikuu keskmiselt jäägilt.
 • Kui Eestis registreeritud juriidilise isiku arvelduskontoga pole seotud maksete paketti või arvelduste paketti, rakendub kontole kuutasu 3 eurot.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Mida tuleb teada?

 • Uuele platvormile ülemineku tõttu debiteerib pank Teie kontolt igakuised teenustasud märtsi eest tavalisest varem ehk 30.-31. märtsil 2018 ja maksab Teie kontole kontol olevate rahaliste vahendite hoidmise eest intressi 31. märtsil 2018.
 • Alates 1. aprillist 2018 makstakse arvelduskontole arvestatud intressid välja kuu viimasel kuupäeval.
 • Muutub arvelduskonto intressiarvestus. Kui seni arvestati intressi kalendrikuu miinimumjäägilt, siis alates 01.04.2018 arvestatakse seda arvelduskonto kalendrikuu keskmiselt jäägilt.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Maksed

Mida tuleb teada?

 • Alates 1.aprillist 2018 kehtivad makseteenuste osutamise tingimused, kus on maksetega seonduv detailsemalt reguleeritud. Varem oli see osa kirjutatud arvelduskontolepingu tingimustesse ja hinnakirja.
 • Danske Banki Balti pankade vahelised ülekanded hakkavad toimuma reaalajas kõikidel nädalapäevadel ja kellaaegadel.
 • Internetipangas saate nii Eesti- kui ka välismakseid algatada samalt maksevormilt. Vastavalt sisestatud makseandmetele kuvatakse Teile samm-sammult ainult vastava makse täitmiseks vajalikke infolahtreid.
 • Teie poolt internetipangas märgitud määratud maksete andmed kanname üle uude süsteemi. Et sooritada makse saajale, kes on Teie määratud maksete nimekirjas, sisestage saaja lahtrisse tema kas ees- või perekonnanime esimesed tähed, seejärel kuvatakse Teile valik määratud maksetest.
 • Seni olete saanud algatada internetipangas makseid ka juhul, kui makse algatamise hetkel pole Teie arvelduskontol vajalikke rahalisi vahendeid. Pank jälgib maksel märgitud kuupäeval rahalisi laekumisi Teie arvelduskontole ja teostab makse kohe, kui kontojääk on piisav. Edaspidi kontrollime makse jaoks vajalike rahaliste vahendite olemasolu mitte ainult jooksval päeval, vaid ka järgmistel kalendripäevadel. Rahaliste vahendite ooteajaks on internetipanga vaikimisi seadistustes määratud 7 päeva. Juhul, kui Te ei soovi vastavat funktsiooni kasutada, saate seadistusi muuta. Saate valida ka sellise seadistuse, et kõik maksed, mille täitmiseks Teie arvelduskontol rahalisi vahendeid pole, tühistatakse otsekohe.
 • Maksete limiidid muutuvad. Senine nädalalimiit asendatakse kuulimiidiga, milleks on neljakordne nädalalimiit. Senine päevalimiit jääb kehtima. Ühe tehingu limiidiks on automaatselt päevalimiit. Nimetatud muudatused puudutavad euromakseid, teistes olemasolevates valuutades on automaatselt määratud limiidiks 0 eurot. Limiitide muutmiseks pöörduge panka.
 • Eesti-siseste maksete algatamisel tuleb edaspidi sisestada saaja kontonumber IBAN-kujul. Lühikesi riigisiseseid kontonumbreid ei arvuta pank enam IBAN-iks ümber.
 • Kui e-arve maksepäev on määratud vahemikku 29.-31. kuupäevani, siis asendatakse see automaatselt 28. kuupäevaga.
 • Kui maksepäevaks on märgitud e-arve saabumise päev, siis asendatakse see automaatselt maksepäevaga, mis on kaks päeva pärast e-arve saabumist.
 • Tähtajatuna sõlmitud e-arve püsimakse leping muutub tähtajaliseks 30 aastaks arvates selle sõlmimisest.
 • Muutuvad korralduste kinnitusõiguste põhimõtted. Senised protsentides esitatud kinnitusõigused asendatakse tasemetel põhinevate kinnitusõigustega. Näiteks kasutaja, kellel on praegu 100% kinnitamise õigus, viiakse üle tasemele A. Kasutajal on automaatselt ühesugused kinnitusõigused kõigil sama ettevõtte kontodel tehtavate maksete suhtes.
 • Korralduste nimekirjas olevaid makseid näeb ainult see kasutaja, kes on need sisestanud või kinnitanud või kes saab neid kinnitada.
 • Palume Teil kinnitada vajalikud maksekorraldused enne 30. märtsi 2018. Kinnitamata või osaliselt kinnitatud korraldusi ei viida üle uude süsteemi ja neid ei teostata.
 • Enne 31. märtsi edastatud maksekorraldused, mille väärtuspäev on 1. aprillil, debiteeritakse Teie kontolt 2. aprillil või hiljem.
 • Palume arvestada, et enne 2010. aastat sisestatud määratud maksete andmeid ei kanta üle uude süsteemi.
 • Palun kinnitage maksefailid enne 30. märtsi 2018. Faile, mis on imporditud, kuid panka edastamata, ei viida üle uude süsteemi.
 • Kui soovite varasemaid palga- ja POS-konto väljavõtteid, palun võtke need enne 30. märtsi 2018. Palga- ja POS-kontol enne 30.03.2018 tehtud tehinguid ei viida üle uude süsteemi ja internetipangast neid enam ei leia. Kui soovite väljavõtteid pärast 3. aprilli, peate pöörduma panga poole.
 • Muudatused maksete pakettides:
  • Kõigile maksete paketi klientidele lisandub võimalus teha piiramatul arvul tasuta pangasiseseid makseid. Soovi korral saab klient tasuta PIN-kalkulaatori.
  • Maksete paketiga liitunud klientidele ei rakendu arvelduskonto kuutasu.
  • Lisandunud on Maksete pakett 100.
  • Paketi kuutasu debiteerib pank endiselt 1. kuupäeval, kuid tasu paketis sisalduvate maksete ületamise eest debiteeritakse kuu viimasel kuupäeval.
 • Ettevõtetel kaob senine palgamakse vorm. Senised määratud palgamakse saajad viiakse üle uude süsteemi, kuid edaspidi on vaja sooritada makse igale saajale eraldi. Palgamaksete mugavamaks teostamiseks soovitame ettevõtetel kasutada maksete importimise võimalust.
 • Imporditud maksefaile näeb ainult faili importinud kasutaja.
 • Oma kontode vahelisi makseid ja konverteerimiskorraldusi saab kasutaja teha piiramata summas ja tasuta ning neid makseid pole vaja eraldi kinnitada.
 • Välismakseid algatades tuleks pöörata tähelepanu muudatustele makse kiiruse valikutes: laieneb valuutade valik, milles on võimalik algatada ülikiireid välismakseid (lisanduvad DKK, GBP, SEK ja NOK) ning RUB-makseid saab algatada erineva kiirusega. Infot makse tüübile vastava panga väärtuspäeva ja teenustasu summa kohta kuvatakse internetipangas enne makse kinnitamist.
 • Püsikorralduste menüüst saab klient samal vormil sõlmida lepingu nii Eesti maksete kui ka EU-maksete automaatseks algatamiseks vastavalt püsikorralduse graafikule.

Mida tuleb teha?

 • Kuna korralduste kinnitusõiguste põhimõtted muutuvad automaatselt, palume Teil pärast uue internetipanga kasutuselevõttu kontrollida üle oma ettevõtte töötajate õigused.
 • Seni palgamakse vormi kasutanud ettevõtjatel soovitame edaspidi kasutada maksefaile, mida on lihtne pangasüsteemi importida ja seeläbi palgamakseid mugavalt teostada.

Dokumendid

Mida tuleb teada?

 • Alates 1.aprillist 2018 kehtivad makseteenuste osutamise tingimused, kus on maksetega seonduv detailsemalt reguleeritud. Varem oli see osa kirjutatud arvelduskontolepingu tingimustesse ja hinnakirja.
 • Danske Banki Balti pankade vahelised ülekanded hakkavad toimuma reaalajas kõikidel nädalapäevadel ja kellaaegadel.
 • Internetipangas saate nii Eesti- kui ka välismakseid algatada samalt maksevormilt. Vastavalt sisestatud makseandmetele kuvatakse Teile samm-sammult ainult vastava makse täitmiseks vajalikke infolahtreid.
 • Teie poolt internetipangas märgitud määratud maksete andmed kanname üle uude süsteemi. Et sooritada makse saajale, kes on Teie määratud maksete nimekirjas, sisestage saaja lahtrisse tema kas ees- või perekonnanime esimesed tähed, seejärel kuvatakse Teile valik määratud maksetest.
 • Seni olete saanud algatada internetipangas makseid ka juhul, kui makse algatamise hetkel pole Teie arvelduskontol vajalikke rahalisi vahendeid. Pank jälgib maksel märgitud kuupäeval rahalisi laekumisi Teie arvelduskontole ja teostab makse kohe, kui kontojääk on piisav. Edaspidi kontrollime makse jaoks vajalike rahaliste vahendite olemasolu mitte ainult jooksval päeval, vaid ka järgmistel kalendripäevadel. Rahaliste vahendite ooteajaks on internetipanga vaikimisi seadistustes määratud 7 päeva. Juhul, kui Te ei soovi vastavat funktsiooni kasutada, saate seadistusi muuta. Saate valida ka sellise seadistuse, et kõik maksed, mille täitmiseks Teie arvelduskontol rahalisi vahendeid pole, tühistatakse otsekohe.
 • Maksete limiidid muutuvad. Senine nädalalimiit asendatakse kuulimiidiga, milleks on neljakordne nädalalimiit. Senine päevalimiit jääb kehtima. Ühe tehingu limiidiks on automaatselt päevalimiit. Nimetatud muudatused puudutavad euromakseid, teistes olemasolevates valuutades on automaatselt määratud limiidiks 0 eurot. Limiitide muutmiseks pöörduge panka.
 • Eesti-siseste maksete algatamisel tuleb edaspidi sisestada saaja kontonumber IBAN-kujul. Lühikesi riigisiseseid kontonumbreid ei arvuta pank enam IBAN-iks ümber.
 • Kui e-arve maksepäev on määratud vahemikku 29.-31. kuupäevani, siis asendatakse see automaatselt 28. kuupäevaga.
 • Kui maksepäevaks on märgitud e-arve saabumise päev, siis asendatakse see automaatselt maksepäevaga, mis on kaks päeva pärast e-arve saabumist.
 • Tähtajatuna sõlmitud e-arve püsimakse leping muutub tähtajaliseks 30 aastaks arvates selle sõlmimisest.
 • Erinevalt varasemast ei lähe maksega automaatselt kaasa maksja isikukood. Kui soovite, nt seoses tulumaksu tagastusega seotud maksega saata kaasa oma isikukoodi, peate makse ise vastavalt märgistama.
 • Oma kontode vahelisi makseid ja konverteerimiskorraldusi saab kasutaja teha piiramata summas ja tasuta ning neid makseid pole vaja eraldi kinnitada.
 • Välismakseid algatades tuleks pöörata tähelepanu muudatustele makse kiiruse valikutes: laieneb valuutade valik, milles on võimalik algatada ülikiireid välismakseid (lisanduvad DKK, GBP, SEK ja NOK) ning RUB-makseid saab algatada erineva kiirusega. Infot makse tüübile vastava panga väärtuspäeva ja teenustasu summa kohta kuvatakse internetipangas enne makse kinnitamist.
 • Püsikorralduste menüüst saab klient samal vormil sõlmida lepingu nii Eesti maksete kui ka EU-maksete automaatseks algatamiseks vastavalt püsikorralduse graafikule.
 • Palume Teil kinnitada vajalikud maksekorraldused enne 30. märtsi 2018. Kinnitamata või osaliselt kinnitatud korraldusi ei viida üle uude süsteemi ja neid ei teostata.
 • Enne 31. märtsi edastatud maksekorraldused, mille väärtuspäev on 1. aprillil, debiteeritakse Teie kontolt 2. aprillil või hiljem.
 • Palume arvestada, et enne 2010. aastat sisestatud määratud maksete andmeid ei kanta üle uude süsteemi.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Hoiused

Mida tuleb teada?

 • Alates 1. aprillist 2018 muutuvad nii tähtajalise hoiuse kui ka kasvuhoiuse lepingu tüüptingimused. Uued tüüptingimused hakkavad kehtima nii praegu kehtivatele kui ka uutele sõlmitavatele tähtajalistele hoiustele ja kasvuhoiustele.
 • Edaspidi saab klient avada ühe arvelduskonto juurde mitu kasvuhoiust. Klient saab teha kasvuhoiusele sisse- ja väljamakseid ilma piiranguteta.
 • Klient ei saa muuta kehtiva kasvuhoiuse täiendava intressi perioodi (kolm või kuus kuud). Täiendava intressi periood algab kasvuhoiuse sõlmimisel ja selle eest makstakse intressi täiendava intressi perioodi viimasel päeval.
 • Alates 2. aprillist on võimalik praegustelt kasvuhoiuse kontodelt teha makseid ainult kasvuhoiuse sõlminud kliendi arvelduskontole Danske Bank A/S Eesti filiaalis. Pärast 2. aprilli avatud kasvuhoiustelt on võimalik limiidi piires ülekandeid teha ka teistele kontodele.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Mida tuleb teada?

 • Alates 1. aprillist 2018 muutuvad nii tähtajalise hoiuse kui ka kasvuhoiuse lepingu tüüptingimused. Uued tüüptingimused hakkavad kehtima nii praegu kehtivatele kui ka uutele sõlmitavatele tähtajalistele hoiustele ja kasvuhoiustele.
 • Edaspidi saab klient avada ühe arvelduskonto juurde mitu kasvuhoiust. Klient saab teha kasvuhoiusele sisse- ja väljamakseid ilma piiranguteta.
 • Klient ei saa muuta kehtiva kasvuhoiuse täiendava intressi perioodi (kolm või kuus kuud). Täiendava intressi periood algab kasvuhoiuse sõlmimisel ja selle eest makstakse intressi täiendava intressi perioodi viimasel päeval.
 • Alates 2. aprillist on võimalik praegustelt kasvuhoiuse kontodelt teha makseid ainult kasvuhoiuse sõlminud kliendi arvelduskontole Danske Bank A/S Eesti filiaalis. Pärast 2. aprilli avatud kasvuhoiustelt on võimalik limiidi piires ülekandeid teha ka teistele kontodele.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Laenutooted

Mida tuleb teada?

 • Liisingulepingud kehtivad edasi samadel tingimustel.
 • Laenulepingute maksepäev võib edaspidi muutuda. Kui laenumakse tasumise päev (sh laenulepingu lõppkuupäev) satub puhkepäevale, nihkub maksepäev edaspidi automaatselt järgmisele tööpäevale. See tähendab, et ka intressiarvestus jätkub kuni järgmise tööpäevani. Nimetatud muudatus hakkab iga lepingu puhul kehtima järgmise intressiperioodi algusest, s.t sellest hetkest, kui laenulepingule määratakse uus alus- ehk baasintress.
 • Arvelduslaenu, nõudmiseni arvelduslaenu ja päevasisese limiidi teenuste kasutamisel tasub tähele panna, et maksepäev võib edaspidi muutuda. Kui maksepäev satub puhkepäevale, nihkub see edaspidi automaatselt järgmisele tööpäevale. See tähendab, et ka intressiarvestus jätkub kuni järgmise tööpäevani. Nimetatud muudatus hakkab kehtima alates 1. aprillist 2018.
 • Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni või eluasemelaenu ja -liisingu 2017. aastal tasutud intresside andmete esitamise osas palume arvestada, et kuna uuele tehnilisele platvormile üleminekul esineb Danske internetipanga töös katkestusi 30. märtsist kuni 2. aprillini, siis pole sel ajal võimalik deklaratsioone esitada. Kui soovite esitada tuludeklaratsiooni või panga andmed eluasemelaenu ja -liisingu intresside kohta Danske internetipanga vahendusel, siis palume seda teha enne 30. märtsi.
 • Uus maksegraafik koostatakse nii, et senised maksepäevad arvestatakse ümber tööpäevade järgi. Näiteks kui lepingu maksepäev on 13.kuupäev ja kui see on laupäev, saab uueks maksepäevaks esmaspäev ehk 15.kuupäev. Sama reegel kehtib laenude korral lepingu lõpptähtaja osas ehk viimane maksepäev liigub automaatselt tööpäevale.

Mida tuleb teha?

 • Muudatused laenumaksete päevades toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.
 • Tuludeklaratsiooni edastamise osas palume järgida eespool toodud 30. märtsi kuupäeva ja võimalusel esitada see veelgi varem.

Mida tuleb teada?

 • Liisingulepingud kehtivad edasi samadel tingimustel.
 • Laenulepingute maksepäev (sh laenulepingu lõppkuupäev) võib edaspidi muutuda. Kui laenumakse tasumise päev satub puhkepäevale, lükkub maksepäev automaatselt järgmisele tööpäevale. See tähendab, et ka intressiarvestus jätkub kuni järgmise tööpäevani. Nimetatud muudatus hakkab iga lepingu puhul kehtima järgmisest uue intressiperioodi algusest, s.t sellest hetkest, kui laenulepingule määratakse uus alus- ehk baasintress.
 • Arvelduskrediidi maksepäev võib edaspidi muutuda. Kui maksepäev satub puhkepäevale, nihkub see edaspidi automaatselt järgmisele tööpäevale. See tähendab, et ka intressiarvestus jätkub kuni järgmise tööpäevani. Nimetatud muudatus hakkab kehtima alates 1. aprillist 2018.
 • Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni või eluasemelaenu ja -liisingu 2017. aastal tasutud intresside andmete esitamise osas palume arvestada, et kuna uuele tehnilisele platvormile üleminekul esineb Danske internetipanga töös katkestusi 30. märtsist kuni 2. aprillini, siis pole sel ajal võimalik deklaratsioone esitada. Kui soovite esitada tuludeklaratsiooni või panga andmed eluasemelaenu ja -liisingu intresside kohta Danske internetipanga vahendusel, siis palume seda teha enne 30. märtsi.
 • Uus maksegraafik koostatakse nii, et senised maksepäevad arvestatakse ümber tööpäevade järgi. Näiteks kui lepingu maksepäev on 13.kuupäev ja kui see on laupäev, saab uueks maksepäevaks esmaspäev ehk 15.kuupäev. Sama reegel kehtib laenude korral lepingu lõpptähtaja osas ehk viimane maksepäev liigub automaatselt tööpäevale.

Mida tuleb teha?

 • Muudatused laenumaksete päevades toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.
 • Tuludeklaratsiooni edastamise osas palume järgida eespool toodud 30. märtsi kuupäeva ja võimalusel esitada see veelgi varem.

Pangakaardid

Mida tuleb teada?

Deebetkaart MasterCard Business Debit

 • Muutuvad deebetkaartide limiidid. Edaspidi kehtivad makseterminalides ja sularahaautomaatides päeva- ja kuulimiidid. Päevalimiit jääb samaks. Senine nädalalimiit muutub automaatselt kuulimiidiks, milleks arvestatakse senine neljakordne nädalalimiit.
 • Deebetkaardile lisandub internetis maksmise limiit, mis võrdub tehingutele kehtestatud limiidiga.
 • Deebetkaardi limiite saab klient ise internetipangas tasuta muuta.
 • Edaspidi ei võta pank teenustasu teiste pankade sularahaautomaatidest kontojäägi vaatamise ja PIN-koodi muutmise eest.
 • Kõigile välisvaluutades sooritatud kaarditehingutele lisandub konverteerimistasu 2% tehingu summast.
 • Vaikimisi kehtestatakse kaardi kasutamisele piirangud magnetriba tehinguteks teatud riikide sularahaautomaatides ja makseterminalides. Vastavate riikide nimekiri on näha internetipangas, kus klient saab piirangu soovitud perioodiks tühistada.

Krediitkaart MasterCard Business Credit

 • Muutuvad krediitkaartide limiidid. Edaspidi kehtivad makseterminalides ja sularahaautomaatides päeva- ja kuulimiidid. Krediitkaardi päevalimiit on edaspidi automaatselt sama, mis on olnud senine kuulimiit. Senine kuulimiit jääb samaks.
 • Krediitkaardile lisandub internetis maksmise limiit, mis on automaatselt võrdne kuulimiidiga.
 • Krediitkaardi tehingute limiite saab klient ise internetipangas tasuta muuta.
 • Edaspidi ei võta pank teenustasu teiste pankade sularahaautomaatidest kontojäägi vaatamise ja PIN-koodi muutmise eest.
 • Kõigile välisvaluutades sooritatud kaarditehingutele lisandub konverteerimistasu 2% tehingu summast.
 • Krediitkaardi krediidilimiit ei uuene kuu algusega automaatselt. Kuni eelmisel kuul tehtud tehingute summa tagastamiseni saab tehinguid teha vabade vahendite ulatuses, limiidi uuendamiseks tuleb kuu lõpu seisuga kasutatud limiit tagasi maksta järgmise kuu 15. kuupäevaks (senine maksepäev oli 16. kuupäev). Pank debiteerib maksepäeval vajaliku summa kliendi arvelduskontolt. Kliendil on võimalik ka endal kasutatud limiidi eest varasemaid tagasimakseid teha. Limiit uueneb tagasimakstava summa ulatuses. Kehtestatud krediidilimiidist enam kasutatud summa tuleb kohe tagasi maksta.
 • Krediitkaardiga tehtud tehingute koondväljavõte saadetakse edaspidi kliendile internetipanka.
 • Kui varem olid krediitkaardi krediidilimiidi lepingud tähtajatud, siis edaspidi on nende tähtajaks 2 aastat ja seda tähtaega saab pikendada kahe aasta kaupa.
 • Vaikimisi kehtestatakse kaardi kasutamisele piirangud magnetriba tehinguteks teatud riikide sularahaautomaatides ja makseterminalides. Vastavate riikide nimekiri on näha internetipangas, kus klient saab piirangu soovitud perioodiks tühistada.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Mida tuleb teada?

Deebetkaart Debit MasterCard

 • Muutuvad deebetkaartide limiidid. Edaspidi kehtivad makseterminalides ja sularahaautomaatides päeva- ja kuulimiidid. Päevalimiit jääb samaks. Senine nädalalimiit muutub automaatselt kuulimiidiks, milleks arvestatakse senine neljakordne nädalalimiit.
 • Deebetkaardile lisandub internetis maksmise limiit, mis võrdub tehingutele kehtestatud limiidiga.
 • Deebetkaardi limiite saab klient ise internetipangas tasuta muuta.
 • Edaspidi ei võta pank teenustasu teiste pankade sularahaautomaatidest kontojäägi vaatamise ja PIN-koodi muutmise eest.
 • Kõigile välisvaluutades sooritatud kaarditehingutele lisandub konverteerimistasu 2% tehingu summast.
 • Kaob võimalus võtta väljaspool Eestit euroalal sularahaautomaatidest deebetkaardiga tasuta raha välja.
 • Vaikimisi kehtestatakse kaardi kasutamisele piirangud magnetriba tehinguteks teatud riikide sularahaautomaatides ja makseterminalides. Vastavate riikide nimekiri on näha internetipangas, kus klient saab piirangu soovitud perioodiks tühistada.

Krediitkaart MasterCard Platinum Credit

 • Muutuvad krediitkaartide limiidid. Edaspidi kehtivad makseterminalides ja sularahaautomaatides päeva- ja kuulimiidid. Krediitkaardi päevalimiit on edaspidi automaatselt sama, mis on olnud senine kuulimiit. Senine kuulimiit jääb samaks.
 • Krediitkaardile lisandub internetis maksmise limiit, mis on automaatselt võrdne kuulimiidiga.
 • Krediitkaardi tehingute limiite saab klient ise internetipangas tasuta muuta.
 • Edaspidi ei võta pank teenustasu teiste pankade sularahaautomaatidest kontojäägi vaatamise ja PIN-koodi muutmise eest.
 • Kõigile välisvaluutades sooritatud tehingutele lisandub konverteerimistasu 2% tehingu summast.
 • Krediitkaardi krediidilimiit ei uuene kuu alguses automaatselt. Kuni eelmisel kuul tehtud tehingute summa tagastamiseni saab tehinguid teha vabade vahendite ulatuses. Limiidi uuendamiseks tuleb kuu lõpu seisuga kasutatud limiit tagasi maksta järgmise kuu 15. kuupäevaks. Pank debiteerib maksepäeval vajaliku summa kliendi arvelduskontolt. Kliendil on võimalik ka endal kasutatud limiidi eest varasemaid tagasimakseid teha. Limiit uueneb tagasimakstava summa ulatuses. Kehtestatud krediidilimiidist enam kasutatud summa tuleb kohe tagasi maksta.
 • Krediitkaardiga tehtud tehingute koondväljavõte saadetakse edaspidi kliendile internetipanka.
 • Kui varem olid krediitkaardi krediidilimiidi lepingud tähtajatud, siis edaspidi on nende tähtajaks 2 aastat ja seda tähtaega saab pikendada kahe aasta kaupa.
 • Platinum-paketi kuutasu võetakse kuu viimasel päeval jooksva kuu eest. Varem debiteeriti nimetatud tasu kuu esimesel päeval eelmise kuu eest.
 • Vaikimisi kehtestatakse kaardi kasutamisele piirangud magnetriba tehinguteks teatud riikide sularahaautomaatides ja makseterminalides. Vastavate riikide nimekiri on näha internetipangas, kus klient saab piirangu soovitud perioodiks tühistada.

Mida tuleb teha?

 • Nimetatud muudatused toimuvad automaatselt ning Teil pole vaja midagi teha.

Dokumendid

Elektroonilised kanalid

Mida tuleb teada?

 • Kui pangaga ei ole sõlmitud muud kokkulepet, siis enne 1. aprilli 2018 sõlmitud teleteenuste lepingute alusel määratud tehingute limiidid kehtivad euros tehtavatele tehingutele ja igale peale seda kuupäeva teises valuutas avatavale kontole.
 • Turvaelementide lepingule hakkavad kehtima uued tüüptingimused.
 • Danske Banki elektroonilistes kanalites saab kasutajakeeleks edaspidi valida eesti või inglise keele.
 • Elektroonilistesse kanalitesse saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID ja PIN-kalkulaatori abil. Alates 31. märtsist 2018 lõpetame koodikaartide kasutamise.

Internetipank

 • Danske uue internetipanga nimi on Danske eBank ning seda saab kasutada eesti ja inglise keeles.
 • PIN-kalkulaatorit kasutades pole Teil enam vaja parooli sisestada. See muudab internetipanka sisenemise mugavamaks, kuid teenus on ikka sama turvaline.
 • Teil on võimalik seadistada oma internetipanga esilehte, valides näiteks soovitud menüüpunktid ja kontod, mida kasutate kõige enam.
 • Internetipanka saate sisse logida Danske Banki kodulehelt www.danskebank.ee. Internetipanga uus otseaadress on https://e.danskebank.ee.
 • Telehansa, Teleteenuse ja CSV konto väljavõtte formaadid kaovad. Lisandub uus formaat Excel. Edaspidi saab internetipangas konto väljavõtet formaatides ISO camt053, ISO camt052, Pdf, Excel ja ekraanil.
 • ISO tehingukoodid muutuvad nii internetipanga kui ka LiveGate'i ISO väljavõtetes. Uute tehingukoodide nimekirja leiate meie kodulehelt: ISO tehingukoodid konto väljavõttes alates 01.04.2018.
 • Alates 1. aprillist 2018 saab internetipanga kaudu anda korraldusi ainult Balti börsidel kaubeldavate väärtpaberite kohta. Kui soovite anda korraldusi muudel börsidel kaubeldavate väärtpaberite osas, pöörduge palun lähimasse Danske Banki ärikeskusesse, võtke ühendust oma privaatpanganduse suhtehalduri või meie maakleriga.
 • Alates 1. aprillist 2018 ei esitata internetipangas enam infot kehtivate pangagarantiide ega akreditiivide kohta. Vajaliku info saamiseks palume pöörduda otse suhtehalduri poole või saata oma soov internetipanga kaudu.

Mobiilipank

 • Mobiilipanka on lisandunud võimalus näha korralduste nimekirjas kinnitamata korraldusi.
 • Danske uuenenud mobiilipanga nimi on Danske mBank.

Telefonipank

 • Lisandunud on võimalus kasutada telefonipanka ka Mobiil-ID abil.
 • Telefonipanka sisenemiseks pole edaspidi vaja kasutajatunnust, piisab Teie nimest.
 • Telefonipangas pääseb kasutaja ligi kõigile kliendiga seotud kontodele. Enam ei saa ligipääsu määrata vaid konkreetsetele kontodele ega valida spetsiifilisi õigusi telefonipanga kasutajatele.
 • Telefonipangas pole enam võimalik ülekandeid teha.

SMS-teavitus

 • Enam ei saa klient määrata teavitusele soovitud nimetust. Sõnum nimetatakse vastavalt teavituse tüübile (nt laekumised, väljaminekud).
 • Lisandunud on uus teavituse tüüp, mis näitab konto saldot juhul, kui konto jääk muutub.
 • Uutes teavitustes on kirjas teavituse tüüp, kuupäev, kellaaeg, IBAN, laekumised/väljaminekud, saldo.
 • Teavitustes saab määrata teavituse miinimumsumma.
 • Teavitustes saab määrata ühes sõnumis näidatavate tehingute arvu.
 • Teavitusi saadetakse iga päev kl 8.00-23.00. Öiste tehingute kohta saadetakse teavitused kl 8.00-10.00.
 • Soovi korral saate edaspidi lisada mitu telefoninumbrit, kuhu teavitusi saadetakse.
 • SMS-teavitusele kehtivad elektrooniliste kanalite lepingu tüüptingimused.

Pangalink

 • Muutub pangalingi aadress. Uus aadress on: https://e.danskebank.ee/ib/site/ibpay/login (seni kehtis aadress: https://www.danskebank.ee/ibank/pizza/pizza).
 • Alates 1. aprillist 2018 ei ole võimalik teha pangalingi teenuse kaudu päringuid, mis ei vasta uuendatud spetsifikatsioonile. Uue spetsifikatsiooniga saate tutvuda meie kodulehel.
 • Pangalingi maksetele hakkab kehtima samasugune tasu, mida rakendatakse pangasisestele maksetele. Kui klient ei pea maksma pangasiseste maksete eest, on ka pangalingi maksed talle tasuta.
 • Pangalingi makseid saavad teha ainult need kasutajad, kellel on õigus iseseisvalt makseid kinnitada.

Mida tuleb teha?

 • Uuenenud mobiilipanga kasutamiseks eemaldage palun oma telefonist vana rakendus ja installeerige Danske mBank rakendus. Uue rakenduse saate alla laadida App Store'i või Google Play keskkonnast.
 • Kontrollige palun üle oma töötajate õigused telefonipanga kasutamisel.

Dokumendid

Mida tuleb teada?

 • Kui pangaga ei ole sõlmitud muud kokkulepet, siis enne 1. aprilli 2018 sõlmitud teleteenuste lepingute alusel määratud tehingute limiidid kehtivad euros tehtavatele tehingutele ja igale peale seda kuupäeva teises valuutas avatavale kontole.
 • Turvaelementide lepingule hakkavad kehtima uued tüüptingimused.
 • Danske Banki elektroonilistes kanalites saab kasutajakeeleks edaspidi valida eesti või inglise keele.
 • Elektroonilistesse kanalitesse saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID ja PIN-kalkulaatori abil. Alates 31. märtsist 2018 lõpetame koodikaartide kasutamise.

Internetipank

 • Danske uue internetipanga nimi on Danske eBank ning seda saab kasutada eesti ja inglise keeles.
 • PIN-kalkulaatorit kasutades pole Teil enam vaja parooli sisestada. See muudab internetipanka sisenemise mugavamaks, kuid teenus on ikka sama turvaline.
 • Teil on võimalik seadistada oma internetipanga esilehte, valides näiteks soovitud menüüpunktid ja kontod, mida kasutate kõige enam.
 • Internetipanka saate sisse logida Danske Banki kodulehelt www.danskebank.ee. Internetipanga uus otseaadress on https://e.danskebank.ee.
 • Telehansa, Teleteenuse ja CSV konto väljavõtte formaadid kaovad. Lisandub uus formaat Excel. Edaspidi saab internetipangas konto väljavõtet formaatides ISO camt053, ISO camt052, Pdf, Excel ja ekraanil.
 • ISO tehingukoodid muutuvad nii internetipanga kui ka LiveGate'i ISO väljavõtetes. Uute tehingukoodide nimekirja leiate meie kodulehelt: ISO tehingukoodid konto väljavõttes alates 01.04.2018.
 • Alates 1. aprillist 2018 saab internetipanga kaudu anda korraldusi ainult Balti börsidel kaubeldavate väärtpaberite kohta. Kui soovite anda korraldusi muudel börsidel kaubeldavate väärtpaberite osas, pöörduge palun lähimasse Danske Banki ärikeskusesse, võtke ühendust oma privaatpanganduse suhtehalduri või meie maakleriga.

Mobiilipank

 • Mobiilipanka on lisandunud võimalus näha korralduste nimekirjas kinnitamata korraldusi.
 • Danske uuenenud mobiilipanga nimi on Danske mBank.

Telefonipank

 • Lisandunud on võimalus kasutada telefonipanka ka Mobiil-ID abil.
 • Telefonipanka sisenemiseks pole edaspidi vaja kasutajatunnust, piisab Teie nimest.
 • Telefonipangas pääseb kasutaja ligi kõigile kliendiga seotud kontodele. Enam ei saa ligipääsu määrata vaid konkreetsetele kontodele ega valida spetsiifilisi õigusi telefonipanga kasutajatele.
 • Telefonipanga kasutajaõigused laienevad kõigile kliendi kontodele, kuid ülekandeid saab teha ainult konto omanik või seaduslik esindaja.
 • Tehingute limiidid muutuvad, küsimuste korral võtke ühendust pangaga.

SMS-teavitus

 • Enam ei saa klient määrata teavitusele soovitud nimetust. Sõnum nimetatakse vastavalt teavituse tüübile (nt laekumised, väljaminekud).
 • Lisandunud on uus teavituse tüüp, mis näitab konto saldot juhul, kui konto jääk muutub.
 • Uutes teavitustes on kirjas teavituse tüüp, kuupäev, kellaaeg, IBAN, laekumised/väljaminekud, saldo.
 • Teavitustes saab määrata teavituse miinimumsumma.
 • Teavitustes saab määrata ühes sõnumis näidatavate tehingute arvu.
 • Teavitusi saadetakse iga päev kl 8.00-23.00. Öiste tehingute kohta saadetakse teavitused kl 8.00-10.00.
 • Soovi korral saate edaspidi lisada mitu telefoninumbrit, kuhu teavitusi saadetakse.
 • SMS-teavitusele kehtivad elektrooniliste kanalite lepingu tüüptingimused.

Mida tuleb teha?

 • Uuenenud mobiilipanga kasutamiseks eemaldage palun oma telefonist vana rakendus ja installeerige Danske mBank rakendus. Uue rakenduse saate alla laadida App Store'i või Google Play keskkonnast.

Dokumendid

Hinnakiri

Mida tuleb teada?

 • Seoses üleminekuga ühtsele pangasüsteemide platvormile kõigis Balti riikides uuendame alates 1. aprillist 2018 panga hinnakirja üldist struktuuri, teenuste ja teenustasude nimetusi. Samuti muutuvad mitmed teenustasud.

Maksed

 • Oma kontode vahelised maksed on tasuta.
 • Pangasisesed maksed välisvaluutas on sama hinnaga nagu pangasisesed euromaksed (0,16 eurot).
 • Riigisisese kiirmakse hind on 7,50 eurot.
 • Kui Eestis registreeritud juriidiline isik pole liitunud maksete paketiga, tuleb tal maksta arvelduskonto kuutasu (3 eurot).
 • Maksete pakettidele kehtivad järgmised hinnad:
  • Arvelduspakett 8 eurot kuus
  • Maksete pakett 50 15 eurot kuus
  • Maksete pakett 100 22 eurot kuus
  • Maksete pakett 150 28 eurot kuus
  • Maksete pakett 300 45 eurot kuus

Pangakaardid

 • Kõigile välisvaluutades sooritatud kaarditehingutele lisandub konverteerimistasu 2% tehingu summast.
 • Deebetkaardi MasterCard Business Debit igakuine hooldustasu on 2 eurot.
 • Krediitkaardi MasterCard Corporate Classic aastatasu on 50 eurot.

Dokumendid

Mida tuleb teada?

 • Seoses üleminekuga ühtsele pangasüsteemide platvormile kõigis Balti riikides uuendame alates 1. aprillist 2018 panga hinnakirja üldist struktuuri, teenuste ja teenustasude nimetusi. Samuti muutuvad mitmed teenustasud.

Maksed

 • Oma kontode vahelised maksed on tasuta.
 • Pangasisesed maksed välisvaluutas on sama hinnaga nagu pangasisesed euromaksed (0,16 eurot).
 • Riigisisese kiirmakse hind on 7,50 eurot.

Pangakaardid

 • Kõigile välisvaluutades sooritatud kaarditehingutele lisandub konverteerimistasu 2% tehingu summast.

Dokumendid

Muudatustega mitte nõustumine

Kui uute tingimuste või hinnakirja muudatused ei ole Teile kui kliendile vastuvõetavad, on Teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) kohe üles öelda. Selleks tuleks Teil esitada pangale vastav kirjalik lepingu(te) ülesütlemise teade ja täita eelnevalt kõik lepingu(te)st tulenevad kohustused.

Kliendid, kes pangaga sõlmitud lepingut või lepinguid üles ei ütle, loetakse uute tingimuste ja hinnakirja muudatustega nõustunuks.